ÇEVRE DOSTU BİTKİSEL ÜRÜNLERE ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BAFRAİlçenin doğusunda Samsun Merkez ilçe ve Ondokuzmayıs ilçesi, kuzeyinde Karadeniz, batısında Alaçam, güneyinde Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçeleriyle çevrilmiştir. Yüzölçümü 175.000 hektar. Samsun'a uzaklığı 51 km'dir.

Kızılırmak deltasını kaplayan Bafra Ovası güneyde dağlarla çevrilidir. Bunlardan en yükseği 1224 m ile Nebiyan dağıdır. Bu dağlar Canik Dağlarının uzantılarıdır. Bafra'nın en büyük, Türkiye'nin ise en uzun akarsuyu Kızılırmak bu dağları derin bir vadi ile geçerek ovaya ulaşır. Bafra ovası tamamen Kızılırmak'ın etkileri ile oluşmuştur. Irmağın denize yakın kısımlarında birçok göl oluşmuştur. Nebiyan dağının etekleri ise yayladır.

Kızılırmak'ın uzunluğu 1151 km'dir. Sivas'taki Kızıl Dağ'dan doğar, Orta Anadolu'da geniş bir yay çizerek Bafra'dan denize dökülür. En çok Nisan ve Temmuz dönemlerinde su taşar.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde oluşmuş göller, ırmağın her iki yakasında da yer alır. Batıdaki göl Karaboğaz, Doğudaki ise Balık Gölleri'dir. Doğu yakada yer alan göllerin başlıcaları şun göllerdir; Dutdibi, Liman, Hayırlı, Çernek, Uzungöl, Tombul göl, İnce göl. Göllerin çevresi sazlık ve bataklıktır. Ancak, ormanlık alanlar da vardır.

İklim


İlçede hakim rüzgarlar genellikle mevsimlere göre farklılıklar gösterir. Yaz mevsiminde Karadeniz Bölgesinde mevzii yüksek basınç, Anadolu'da ise mevzii bir alçak basınç merkezi meydana gelir. Dolayısıyla Karadeniz'den antisiklon merkezine doğru akan rüzgarlar oluşur, ve bunlar Kuzey-Doğu ve Kuzey-Batı rüzgarlarıdır. Kış mevsiminde ise geçici alçak basınç merkezlerinin etkisi 

altındadır. İlçede güneybatı ve güney yönlerinden esen kuru ve sıcak rüzgarlar, ilçede bulunanan nemi azaltırlar. İlçenin nem ortalaması %73'tür. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında bu rakam ortalama %77-79'a ulaşır. Aralık ayında ise %70'e düşer. İlçenin mutlak nemi ise yılda ortalama 5.0 gramdır. Mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılı olduğundan yaz aylarında en yüksek değeri bulur. İlçeye en fazla yağış Kasım ayında, en az yağış ise Mayıs ayında düşer. Yıllık ortalama yağış miktarı 700 mm civarındadır. Yağmurlu gün sayısı yılda ortalama 100 gündür.

BAFRA İLÇE EKONOMİ
Samsun-Bafra Gurubu: Samsun, Maden, Canik, Evkaf, Bafra, Alaçam, Çarşamba, Sinop, Gerze tütünleri bu gurubu oluşturur. Bu guruptaki tütünler çok düşük oranda nikotinli, küçük boyutlu, kırmızı, açık kırmızı renkli, ince damarlı, ince nesiçli elastikiyeti, yüksek, tok içimli, tatlı aromatik kokulu tütünlerdir. Yabancı sigara üreticileri sigara harmanlarını ıslah etmek aromatik özelliklerinden dolayı kalitelerini yükseltmek, lüks harmanların nefasetini artırmak, tok içimli çeşitler yapmak maksadıyla bu tütünleri talep etmektedirler.

Özellikle Bafra tütünleri Dünyanın en yüksek evsaflı sigara tütünleri olarak devamlı aranmıştır. Küçük boyutları, ince nesiçleri, parlak ve cazip renkleri kendilerine has kokuları, sigara verimleri, tat-lezzet ve içimi itibariyle eşi bulunmayan tütünler olmuşlardır.

Dünya sigara harmanlarının Samsun-Bafra tütünü ihtiyacına karşılık üretimin az olması ve giderekte azalması bu tütünlerin harmanlarda az kullanılmasına sebep olmuştur. Marmara bölgesi tütünlerinde olduğu gibi bu tütünlerin üretimi de devamlı düşmektedir.

BAFRA İLÇE SOSYAL YAPI
İlçeye bağlı 1 merkez, 4 taşrada olmak üzere (Çetinkaya, Doğanca, İkizpınar, Kolay) toplam 5 Belediye, 115 köy muhtarlığı vardır. İlçemizde, 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ve kesinleşmiş rakamlara göre 86.569 İlçe Merkezinde 76.355 Belde ve Köylerde olmak üzere Toplam 144.465 kişi yaşamaktadır. Nüfusun çoğunluğu genç nüfus olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13.434 Erkek 13.187 Kız, Toplam 26.621 Öğrenci 104 Okulumuzda eğitim görmektedir.

İlçemizde Yüksek Okul ve Fakülte Eğitimi almış 3.935 Erkek 2.643 Kadın, Yüksek Lisans Yapmış 146 Erkek 85 Kadın vatandaşımız yaşamaktadır.

İlçemizde Yüksek Öğretim faaliyetleri 1 Turizm Fakültesi 1 Meslek Yüksek Okul ile verilmektedir. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, Özel girişim yurtların yanı sıra şehir merkezine 1 km. mesafede Milli Piyango İdaresi tarafından 35 bin m2’ lik bir alan üzerine (Hazine Arazisi), 11 bin m2’ ye inşa edilip 1998 Yılı AĞUSTOS ayında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilerek karşılanmaktadır. Milli Piyango Öğrenci Yurdu, 256 kız - 256 erkek öğrenciye hizmet edecek biçimde dizayn edilmiştir.

 Ancak ihtiyaç duyulduğunda, 1000 öğrenciyi barındıracak tarzda olup, geniş yurt sahası ileriye dönük hizmet binaları inşa etme olanaklarına da açıktır.

Biri kız diğeri erkek olmak üzere iki bloktan oluşan yatakhanelere ilave olarak içinde kantin, yemekhane, mutfak, revir, kaloriferhane ve idari bürolar bulunan bir sosyal tesise de sahiptir.

İlçede her yıl Ağustos ayında Bafra karpuzunu tanıtmak ve Üreticilerin daha iyi ürün elde etmelerini teşvik etmek amacıyla Karpuz Festivali yapılmaktadır. Ayrıca, aynı ay içerisinde Tarım Ürünleri Festivali, her yıl Ramazan ayının 15. Gecesi fenerle-manilerle ev ziyaretleri, konserler ve halk oyunları ile kutlanan Sele – Sepet Top Kandil Şenlikleri ve Baharın müjdecisi olarak her yıl Mayıs ayının 6. Günü mesire yerlerinde piknikler yapılarak, halk oyunları ile yakılan ateş üzerinden atlanılarak kutlanan Hıdırellez Şenlikleri düzenlenmektedir.
Merkez Bucak Köyleri: Adaköy | Ağıllar | Aktekke | Altınay | Altınova Azay | Bakırpınarı | Balıklar | Barış | Çatak | Çataltepe | Çulhakoca | Dededağı | Dedeli | Derbent | Doğankaya | Eldavut | Elifli | Emenli | Evrenuşağı | Eynegazi | Fener | Gazibeyli | Gerzeliler | Gökçeağaç | Gökçekent | Gökçesu | Göltepe | Gümüşyaprak | Hacıoğlu | Harız | Hıdırellez | Hüseyinbeyli | İkiztepe | İlyaslı | Kahraman | Kalaycılı | Kamberli | Kanlıgüney | Karaburç | Karıncak | Karpuzlu | Kaygusuz | Kelikler | Keresteci | Komşupınar | Koruluk | Koşu | Kozağzı | Köseli | Kuşcular | Kuşluğan | Küçükkavakpınar | Lengerli | Müstecep | Ortadurak | Osmanbeyli | Örencik | Paşaşeyh | Sahilkent | Sarıçevre | Sarıkaya | Sarıköy | Sürmeli | Şeyhören | Şeyhulaş | Şirinköy | Taşköprü | Tepecik | Türbe | Türkköyü | Tütüncüler | Üçpınar | Yağmurca | Yakıntaş | Yeşilyazı | Yiğitalan | Yörgüç